T’OFERIM

Manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques

La nostra feina no acaba quan posem en funcionament la instal·lació fotovoltaica: l’entrega és només el principi. 

Entenem que els nostres clients volen tenir la tranquil·litat de saber que la seva instal·lació estarà en bon estat durant tota la seva vida útil, i és per això que a través del nostre servei de manteniment, els garantim el bon funcionament de la instal·lació fotovoltaica

El servei de manteniment implica una monitorització constant del rendiment, i que almenys un cop l’any revisem el correcte funcionament de l’inversor i dels seus ventiladors; comprovem els strings de la corrent continua; netegem tots els elements del sistema fotovoltaic; revisem que la teulada i les estructures dels panells segueixin en bon estat; revisem l’estat de la bateria, etc.

A banda d’assegurar el rendiment del sistema fotovoltaic, tot això serveix per detectar els danys que haguessin pogut sorgir en algun dels seus elements. D’aquesta manera, podem comunicar-ho a temps al fabricant per tal que ho cobreixi a través de la seva garantia de producte. 

També recomanem fer cada cert temps un estudi termogràfic dels panells fotovoltaics per comprovar si hi ha algun panell que no mostri una producció òptima, i en tal cas, substituir-lo per un de nou.

ALTRES SERVEIS

Projectes fotovoltaics