Ajudes i subvencions fotovoltaiques

A. Subvencions per instal·lacionsfotovoltaiques d’autoconsum.

Aquesta ajuda deriva del RD 477/2021, i pròximament la CCAA de Catalunya farà pública la seva convocatòria, necessària per poder començar a tramitar les sol·licituds.
Les actuacions subvencionables són totes aquelles relacionades amb la mateixa instal·lació fotovoltaica, i els seus destinataris últims poden ser tant particulars com empreses.

La quantia subvencionable va des del 15% fins al 40% del cost de la instal·lació, i el percentatge final dependrà del sol·licitant, del tipus de programa al qual s’adhereixi el sol·licitant, i de les característiques i lloc de la instal·lació proposada.

El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a exhaurir la partida pressupostària total de la subvenció.

B. Subvencions per implantació de punts
de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Aquesta ajuda deriva del RD 266/2021, i de la convocatòria que ja ha fet pública la CCAA de Catalunya a través de la Resolució ACC/2914/2021 del passat 27 de setembre, per la qual cosa ja es poden tramitar les sol·licituds.

El programa no només subvenciona la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, sinó que també ofereix ajudes per la compra de vehicles elèctrics, ja sigui en modalitat d’Adquisició Directa, de Lísing Financer, o de Lísing Operatiu (Rènting).

La quantia subvencionable va dels 1.000 als 10.000 Euros per actuació, aproximadament, depenent del tipus d’ajuda sol·licitada, de les característiques del sol·licitant, i d’altres aspectes específics socials o ecològics.

Les actuacions subvencionables s’han de començar a realitzar després de la presentació de la sol·licitud d’ajut i el termini d’execució de l’actuació objecte de subvenció és d’un màxim de 12 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de la concessió

T'ajudem.

Omple tots els camps: