POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable:

FOTOVOL, amb domicili a C. Dels Oms 10, Forallac 17111 (Girona), és responsable del tractament d’aquelles dades que es recullin o generin com a conseqüència de l’accés, ús i navegació dels Usuaris per la Web.

Tractament de dades i finalitats:

Les dades que l’usuari inclogui al present lloc Web seran utilitzades per la millora de la seguretat i gestió de la Web; per dur a terme anàlisis de rellevància i utilització del lloc Web; per poder gestionar el pagament de quotes; per poder complir amb els fins propis del lloc Web; i quan així ho permeti la normativa aplicable, per informar als Usuaris sobre l’actualitat del lloc Web o del propi FOTOVOL.

Les dades no seran comunicades a tercers excepte quan així ho requereixi una autoritat competent. No obstant, el lloc Web podrà utilitzar Cookies de terceres companyies de conformitat amb la Política de Cookies i el consentiment de l’usuari.

Protecció de dades personals i imatge:

L’usuari accepta que les dades facilitades en el curs de la seva navegació dintre el lloc Web, així com la informació complementària que hagi pogut facilitar en el seu context, passarà a formar part dels fitxers de titularitat de FOTOVOL.

Per exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, l’usuari es pot dirigir per escrit a la direcció del FOTOVOL, o a la direcció de correu electrònic fotovol@fotovol.cat

Base jurídica i retenció:

La base legal que permet a FOTOVOL a tractar les dades dels Usuaris és:

L’accés i navegació voluntària dels usuaris
La sol·licitud pels usuaris de informació o serveis relacionats amb FOTOVOL.
L’interès legítim en millorar la web, la seguretat i el seu funcionament,
L’enviament d’informació d’actualitat de FOTOVOL, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment o sigui d’interès legítim per FOTOVOL.

Les dades recollides seran conservades fins l’extinció de les responsabilitats legals o contractuals que obliguessin a mantenir tals dades.

Drets dels Usuaris:

L’Usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, quan corresponguin, respecte del tractament responsabilitat de FOTOVOL.

Titular de www.fotovol.cat

Titular: FOTOVOL SOLAR, S.L.
Domicili: C. Dels Oms 10, Forallac 17111 (Girona)
CIF: B-01862689
Email: fotovol@fotovol.cat