T’OFERIM

Instalacions fotovoltaiques industrials

Les nostres solucions d’autoconsum industrial estan enfocades a millorar la competitivitat de les empreses a través de la reducció dels costos operatius. 

Treballem amb materials d’alta qualitat i fent estimacions conservadores, fent que la vida útil i els beneficis generats per la instal·lació fotovoltaica siguin sempre igual o superiors als esperats.

Més enllà de l’eficiència de la instal·lació i de la durabilitat dels elements que la composen, també destaquem la importància del servei tècnic de manteniment i d’atenció al client. La nostra feina no acaba quan posem en funcionament la instal·lació fotovoltaica: l’entrega és només el principi.

Les amortitzacions d’aquesta mena d’instal·lacions solen voltar els 3 anys. Això implica que a nivell financer es tracti d’un producte de molt alta rendibilitat, sobretot tenint en compte que els panells tenen una vida útil de 30 anys.

ALTRES SERVEIS

Projectes fotovoltaics