Blog

Instal·lació obligatòria de punts de recàrrega per vehicles elèctrics a partir del gener 2023

19/07/2022

Comparteix

D’acord amb el Real Decreto-ley 29/2021, s’incorporen a l’ordenament jurídic noves exigències per als EDIFICIS D’ÚS NO RESIDENCIAL, els quals HAURAN D’ESTAR DOTATS OBLIGATÒRIAMENT AMB PUNTS DE RECÀRREGA per vehicles elèctrics, segons el nombre total de places d’aparcament de l’edificació.

Amb caràcter general, caldrà:

  • A. Instal·lar un punt de recàrrega QUAN ES DISPOSI DE MÉS DE 20 PLACES D’APARCAMENT.
  • B. Instal·lar un punt de recàrrega per cada 40 places d’aparcament; o en el cas d’edificis públics, instal·lar un punt de recàrrega per cada 20 places d’aparcament.

Requisits: Els punts de recàrrega de vehicles elèctrics hauran de complir amb allò disposat als reglaments de seguretat industrial d’aplicació per les instal·lacions de baixa tensió. 

Ajudes públiques: El Pla MOVES 3 és un programa d’ajuts públics vigent en què es pot donar suport a qualsevol empresa o administració que tingui pensat invertir en la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

Des de FOTOVOL, som instal·ladors certificats de Wallbox, empresa líder en la fabricació de punts de recàrrega. També t’acompanyem en totes les fases del procés de sol·licitud d’ajudes públiques.

Últims

articles