Blog

Energia solar: peça clau en el plantejament urbà dels polí­gons industrials

30/09/2021

Comparteix

El creixement de les indústries s’ha vist intrínsecament relacionat amb els problemes mediambientals, i així ho perceben els ciutadans. Tal com indiquen les enquestes del Ministeri del Medi Ambient, la societat situa la contaminació industrial com la segona més important en l’àmbit nacional.

L'energia fotovoltaica pot jugar un paper clau per a la mitigació d’aquestes pèrdues.

Fotovol Group

Les pèrdues mediambientals que genera la indústria van lligades també de pèrdues econòmiques, tant per la penalització per emissions de CO2, com pels propis costos de l’energia, que al no deixar de pujar, estan posant en risc la competitivitat de les empreses del país. De fet, en l’IV Fòrum d’Energia organitzat per “El Economista”, una de les majors preocupacions de les empreses ha estat la dificultat per a competir amb empreses d’altres països a causa dels desorbitats preus energètics. En aquest sentit, l’energia fotovoltaica pot jugar un paper clau per a la mitigació d’aquestes pèrdues.

Per això, pensem que des de l’administració pública s’hauria d’incentivar un planejament urbanístic en el qual els polígons industrials incorporessin per defecte mesures sostenibles i d’estalvi, com podria ser l’obligatorietat d’instal·lar plaques en les cobertes de les naus i la inclusió d’hortes solars al voltant del polígon per a complementar el proveïment d’energia neta. Per a optimitzar l’ús d’aquestes instal·lacions, a més, es podria generar una comunitat energètica d’empreses on cada indústria pagui únicament en relació a l’energia que vagi consumint, de manera que el 100% de les instal·lacions del polígon es destinarien a l’autoconsum, la forma més eficient de generar i consumir energia.

Mitjançant la generació d’energia neta s’aconseguiria reduir l’emissió de CO2 d’un dels sectors més contaminants i faria més competitiva a la indústria del país

Fotovol Group

La urgència d’un canvi de model energètic per a fer front a l’efecte del canvi climàtic es fa cada vegada més evident. Segons l’Agència Internacional d’Energies Renovables, es podria aconseguir el 90% dels objectius de les Nacions Unides sobre reducció de CO2 mitjançant la generació d’energia neta, tenint l’energia solar un paper predominant. És per això que insistim en que qualsevol plantejament urbà hauria d’incentivar activament l’ús d’aquestes energies, però sobretot i més incisivament en els polígons industrials. Amb això s’aconseguiria reduir l’emissió de CO2 d’un dels sectors més contaminants (fet que reduiria el pre de les factures de llum) i al seu torn, faria més competitiva a la indústria del país.

Últims

articles

23/11/2022

Fotovol hem estat beneficiaris de les ajudes a la contractació de persones de més de...